facebook

Zem nás chce čistých

Zem nás chce čistých

Raz môžem byť ako dni zlé
Položiť pery na sklo ostré, byť sám
Kus kože, dych, teplo v nich
Zem nás chce čistých

To príde z tmy ako sny zlé
Rodiť sa vždy na to isté miesto
Ako zver, divé lesy
Ich zem nás chce čistých

Keď padá ...

Ohne a dym, polia pusté
Tam na dne hôr leží každý príbeh
Kus kože, dych, teplo v nich
Zem nás chce čistých

Keď padá ...