facebook

Prelínať čas

Prelínať čas

Hovor nebesám
Po tme prídi
Lám
Strácaš rok vo chvíli
Vraciaš sa do prítmí zas

To viac chceli iný, čo vzal som si príjmi späť
Čo viac, som dnes iný
V čo veril som už nie je dnes

Viem, čo musí prísť
Viem, čo musí prísť
Prelínať čas
Viem to
Musí prísť

Padne príliv k nám
Nastav tichu tvár, svoj tieň
Potras zem
Tep silný
Nebál si sa snáď?
Len bež!
Len bež, to nie sú chýry
Čo priali si už vidia zrieť
Sme bezbranní
Tak živí
Čo brali sme sa vráti dnes

Viem, čo musí prísť
Viem, čo musí prísť
Prelínať čas
Viem to
Musí prísť

Rieky snov miesto dní
Tmu zatváram do nocí
Na dne s ňou v tieňoch spí
Viac nepremení sa z vĺn do záplav morí
Sen o lietaní sa v prázdnych mlákach topí
Viac nepremení sa z vĺn do záplav morí