facebook

Prach prikryl nás

Prach prikryl nás

Do rany dýchaj a ona zacelí sa
Len smútok túži do výšok rásť
Prečo sa pýtaj, keď teplo vytratí sa
a chlad von krúži po kúskoch skál
Je nepodstatný
Telo v pohyboch sa blýska
Dotyk naruší do hĺbok pád
Som otvorený, bez pocitov na príťaž
Len vietor tichý sa dvíha v nás

Kto v noci spí v tichu počuť nemusí cval
Ozveny nocí a v lúčoch tvár
Sme otvorení, bez pocitov na príťaž
Len vietor tichý sa dvíha v nás
A pena v mori dní
Tie kroky do hlbín
Sme tak nepodstatní
Neopodstatnení

Prach prikryl nás
Živých
Slabých
Divých
Plachých

Tvoj dom je prístav kde nebo opustí ma
Tam chodím svoje stáda túžob pásť
Bolesť tak číra do srdca nehodí sa
Jej stopy vždy po rokoch skúšam nájsť
Tmou obklopený
Aj voda prameňov je mútna
Dotyk naruší do hĺbok pád
Som otvorený, bez pocitov na príťaž
Len vietor tichý sa dvíha v nás

Len pena v mori dní
Tie kroky do hlbín
Sme tak nepodstatní
Neopodstatnení

Prach prikryl nás
Živých
Slabých
Divých
Plachých