facebook

Lavíny

Lavíny

Ak môže byť boh živý
Ak môže v sivých múroch rásť
Ak môžem byť dnes iný
Lavíny smútkov minulých

Do pascí dnes som chytil pár
Dúhových živých rýb
A potom myslel na slová
O ktoré dávno nestojím

Je čas späť ísť
Je čas odísť

Pod mostom prúd vyplavil rám
Obrazy starých šťastných dní
Tie vety v ľade stihol mráz
Spomienky v dlaniach rozpustím

Je čas späť ísť
Je čas odísť