facebook

Krv Ako Hustá Tečie Voda

Krv Ako Hustá Tečie Voda

Tak ako sny nechceš vidieť tieto dni
Hlasy slabé vyjú vždy, keď do tmy píšeš znaky
Tak ako sny nechceš vidieť tieto dni
Tak ako psi živé im do kôry ryjú hroby

Tma, tma volá
Krv, ako hustá tečie voda

Ležia len nehybné hniezda rúk
Cestu von naveky ospalé túžia nájsť
Od zeme dlane, prach spálených lúk
Cestu bez pamäti ospalé túžia nájsť
Vlny sú rieky a z nich moria sú
Užité jedy v srdci pomaly trávia rám
Vlny sú rieky a z nich moria sú

Tma, tma volá
Krv, ako hustá tečie voda
Tma, tma volá
Vieš ako rýchlo mizne hmota

Bežíme cez sivé polia dúh
Na bosých nohách hviezdy slzami pália nás
Vlny sú rieky a z nich moria sú
Vlny sú rieky a z nich moria sú ...