facebook

Dýchať Síru

Dýchať Síru

Kým? Kým?
Sme zlomení nocou
Vraj vo me dýcha splín

Kým? Kým?
Sme stádom sme stopou
Tak chutí dýchať síru

Kým Kým
Čas odplaví popol
Len v prachu dvíha vír

Kým Kým
Chuť skazených plodov
Po ktorej strácam mieru

Len dážď a v nás dnu tečie voda skalená nocou
Bez sĺz je tvár, zem mrzne v slnku zbavená slov

Kým? Kým?
Sme zlomení nocou
Vraj vo me dýcha splín

Kým Kým
Čas odplaví popol
Ty si večnosť čo hľadám

Len dážď a v nás dnu tečie voda skalená nocou
Bez sĺz je tvár, zem mrzne v slnku zbavená slov

Je márne tu stáť a vidieť mesiac, nahé miesta snov
Poranený a bez zábran tam mrzne v tichu zbavený slov

Noci stíchli
Tmou všetko dýcha
Už nepatrí nám
Len spev ma víta
Noci stíchli
Tmou všetko dýcha
Nepatrí nám