facebook

Rádio BDSM

Rádio BDSM

Hrýzť do rúk keď dá ti chlieb?
Vraz úd do úst bez ód!
Prijímaš lásku, múdrosť.
Vieš, že zlý si bol.

Aj nov má deň.
Chcem vidieť sny v niečom.
Smiať sa tej pýche a stáť vždy krok späť.
Aj hnev vládne ti 3-tím dňom.