facebook

Dni, keď nie som

Dni, keď nie som

Cítim priestor.
Som sám.
Späť sa dá ísť.
Nejdem.
Lesk stien prázdnych hrá.
Viem, sám som ním.
A čo nesiem, rád stratím.

Sám dnes môžeš zrúcať Rím.
To sú dni, keď nie som.

Cítim priestorom som sám.
Les tak dávnych vetiev.
Len mier prázdnych hrám.