facebook

Bod

Bod

Vrážam po 100-krát, ma triešť naplní.
Z útrob presných rán a tiež tiel prvých.
Mráz vztýči hrad, tú hru tak blízkych miest.
Tam chcú ťa niesť...

Strácam bod v tých hmlách a mier všetko naplní.
Smútok dnešných rán, je tiaž čo cítim.
Mráz vztýči hrad, tú hru tak blízkych miest.
Tam chcú ťa niesť...

Kým spíš, vnútri kožou tečie rieka.
Prejsť ňou.
Chcieť ísť.
Nájsť bod.
Stredom viesť.