facebook

Beat & rým

Beat & rým

mám rád tep dní tých
dní keď váham s vášňou kým
splín náhle stíchne, s ním i vír
síl dávku dá mi beat & rým

a na pár chvíľ sa strácam v prítmí
chvíľ keď vzdám sa dávnych chýb
a rád cítim príbeh dní tých
dní keď vášňou dýcha beat & rým

je to ako lov / je to ako nov / je to ako myšlienka prehnaná tmou / do rohov
zahnaná zver je rytmom štvaná / ver čo mala dať tú dávku síl mi dala presnú /
cez ňu cítim čas tu / bežať cestu besnú / podstatou jasnú / predstavu vlastnú mám /
do hĺbok strach schovám / nevzdám sa slovám / ktoré v sebe chovám chvíľam ktoré
prišli ani nevedel som ako / si bola prúdom ktorý všetko zmetie ľahko / si vždy keď
zjavila sa nabila ma silou / ako beat / ako jed / ako nad svetom svet / tak to bolo tak to je / odvtedy nie je nič čo by ma hrialo viac / tu nie je žiadna už čo smie mi dávať
viac / ako ty