facebook

90 stupňov

90 stupňov

sám kráčam cestou kým
odpoveď dám
tichým slovám tvojim
tvár vnáraš do sárí
ruky podám
z ohňa vodám tvojim

90 stupňov vnútri keď si ťa dám
90 vôní cítim ópia pár
a skôr než sa vzdám
zvukom pádnym nahrám
a keď chcú...

5 čísel do varu chýba mi / aby som predstavy
pretavil na stavy pestré / na chvíľu zdá
sa mi pôdu pod nohami strácam sa / stráca mi
/ s vášňami hráš sa / keď zdáš sa mi zvláštna /
tak zvláštna / stačí len pár slov pohybov / keď
vidím ťa hýbať sa v prítmí / dotýkať sa
výšin / dotýkať sa týčiť sa / tíšim